Alt det praktiske….

Forældreråd
Knudsøhulen har sit eget forældreråd, som sørger for at følge med i Hulens udvikling og varetage dens interesser. Rådet vælges for to år ad gangen og består af tre forældre, 2 suppleanter, leder af Hulen, medarbejderrepræsentant fra Hulen og leder af SFO.
Forældrerådets primære arbejdsopgave er at være forældrenes talerør, formidle forældrenes synspunkter samt medvirke aktivt til samarbejde med den udvidede skolefritidsordningens leder og personale. Det er skolebestyrelsen, der fører tilsyn med den udvidede skolefritidsordningen som en del af skolens samlede virksomhed. Forældrerådet samarbejder med skolebestyrelsen om sager, der vedrører den udvidede skolefritidsordning.

Forældrerådet har blandt andet indflydelse på:
– udarbejdelse af mål og principper for Hulens virksomhed
– udarbejdelse af principper for Hulens budgetforslag inden for de gældende rammer
arrangementer og møder med forældrene
forældresamarbejdet
udarbejdelse af forslag til principper for Hulens indretning, lokaleetablering og lokaleanvendelse
ansættelse af personale i Hulen
evaluering af Hulens virksomhed, herunder forældresamarbejdet

Der afholdes 1 – 2 årlige fællesmøder med Skolebestyrelsen.
Forældrerådets kompetence er under ansvar over for skolebestyrelsen og de mål og rammer, der er vedtaget af byrådet og udmøntet i styrelsesvedtægten.

Fødselsdage
Når et barn har fødselsdag, bliver det selvfølgelig fejret med sang og en lille gave.
Hvordan fødselsdagen skal forløbe er helt op til forældrene.
Vi tager gerne på besøg hjemme hos børnene – ellers fejrer vi barnet i børnehaven, hvor barnet kan have noget med til uddeling.

Goddag/Farvel
Når I kommer med jeres barn, er det vigtigt, at I siger ”goddag” til en voksen og krydser jer ind via Tabulex (touch skærm hænger på kontoret). Her er der mulighed for at få en lille snak, hvis der er sket noget usædvanligt, således at vi kan tage hensyn til det. I er velkomne til en kop morgenkaffe.
Madkassen sættes i køleskab i bålhuset, og frugten lægges i kurven på køkkenbordet.
Når I skal af sted, er der altid en voksen til at hjælpe med at vinke farvel.
Når I henter barnet, er det godt at have tid til at høre og læse, hvordan dagen er gået, og at barnet lige bliver færdigt med det, som det er i gang med og måske får ryddet op.
Det er vigtigt, at I husker at sige farvel til en voksen.
Vi beder jer om at tage børnenes kreative produkter og fund med hjem – det er måske også en god anledning til en snak om, hvordan dagen er gået.

Informationer/Opslagstavlen
På døren ind til køkkenet findes opslagstavlen. Her kan du læse om dagens aktiviteter på et dagbogsblad. Her finder du også opslag om kommende aktiviteter eller forskellige beskeder/oplysninger. Disse findes som regel også på Hulens facebook-side https://www.facebook.com/knudsoehulen
Derudover bliver beskeder fra skolens kontor, feriesedler og lignende lagt ud på Forældreintra

Kostpolitik
I Hulen vil vi gerne gøre vores til at give børnene sunde levevaner.
Vi går ind for sund og nærende kost i såvel de daglige madpakker og mad over bålet. Vores indkøb af råvarer og basisprodukter er i videst mulig omfang økologiske. Vi serverer morgenmad, hvor produkterne er med lavt sukkerindhold og gerne hjemmebagte grovboller.

Ca. én gang om måneden laver vi mad i børnehaven. En lille gruppe af gangen bestemmer
menuen, medbringer råvarerne og tilbereder maden sammen. Derefter serverer de menuen for de øvrige børn.

Vi opfordrer til, at børnenes madpakker er varierede og med grovbrød og meget grønt, f.eks. gulerødder, peberfrugt, agurk m.m., som giver god næring og mulighed for hyggespisning. Det er vigtigt, at børnene har rigeligt mad med, der dækker det daglige behov. Det kræver meget energi at vokse og opholde sig ude i al slags vejr. Om eftermiddagen samles vi og spiser den medbragte frugt.
Vær opmærksom på at børns appetit kan svinge meget fra dag til dag, afhængigt af aktivitetsniveau mm. Hvis barnet er sultent mellem måltiderne, må barnet gerne spise lidt fra madpakken.

Det er ikke tilladt at medbringe slik til hverdag. Desuden er mange mejeriprodukter, kiks og mælkesnitter så fyldt med sukker, at det må betragtes som sådan. Så vi vil gerne appellere til at begrænse det daglige sukkerholdige indslag i madpakken.

Lige så vigtig for børnenes sundhed og trivsel, er frisk luft, motion og bevægelse – det har vi masser af. Det gør børnene robuste og mindre modtagelige overfor sygedomme.
Gode vaner skal opdyrkes i barndommen, og det vil børnehaven gerne bidrage med.

Legetøj/cykler
Børnene må gerne medbringe eget legetøj, men det er på eget ansvar, da vi ikke kan garantere, at det ikke går i stykker eller bliver væk. Vi vil dog gerne opfordre til at særligt støjende legetøj bliver hjemme. Der må IKKE medbringes reb og snore – heller ikke snore i kælke.
I skal være opmærksomme på, at legetøj/cykler også bruges af andre børn.
I Knudsøhulen cykler vi på marken. Må barnets cykel ikke bruges af andre børn, skal I parkere den udenfor lågen, når I kommer om morgenen.

Lus
Vi har sommetider lus i børnehaven, og vi opfordrer jer derfor til at tjekke børnene jævnligt, f.eks. en fast dag om ugen.

Middagssøvn
Har jeres barn brug for en middagssøvn, aftales det med personalet. Børnehaven har sengetøj, men det er fint at have en bamse og en eventuel sut med.

Modtagelse af nye børn
Inden barnet starter i børnehaven, sender vi en indbydelse til besøg i børnehaven. Ved besøget har I mulighed for at fortælle om jeres barn, og I kan få svar på det, I har brug for at vide om børnehaven – både fra personalet og fra nuværende forældre.
For at gøre starten i børnehaven så nem for barnet som muligt, er det godt for os at få kendskab til barnets vaner, hvordan trøster vi bedst osv.
Vi vil orientere om huset: Åbningstid, dagsrytme, samkøring med andre institutioner i ferier osv.
Efter ca. tre måneder tilbydes en forældresamtale, hvor vi taler om den første tid, om hvordan det går, og hvad vi fremover skal have særlig fokus på.
Der er altid mulighed for at forældre efter behov kan få en aftale om en samtale med en pædagog.

Sol-politik
I Hulen har vi en sol-politik for at sikre, at ingen børn oplever at blive røde eller solskoldede.
Børnene skal smøres med solcreme hjemmefra. Vi smører dem midt på dagen.
Vi har mange skyggesteder og solsejl. Vi opfordrer børnene til at søge skygge mellem 12 og 15 og til at bruge solhat/kasket.

Sygdom
Er barnet sygt, vil vi meget gerne vide det om morgenen, så vi ikke venter forgæves.
Vi modtager ikke syge børn i børnehaven.

Tøj
Vi vil gerne have, at barnet har et helt sæt skiftetøj (undertøj, sokker, bukser, bluse) med hver dag eller fast liggende i barnets rum. Medbring udetøj tilpasset det danske vejr: regntøj, gummistøvler, sko, varmt tøj, støvler, solhat, shorts etc. I Hulen er det vigtigt, at der altid medbringes mindst to sæt udetøj. Husk hjemmesko eller varme sokker i vinterhalvåret.
Efterhånden er alt nyt børnetøj fri for farlige snore, men gå alligevel tøjet efter for snore i jakker/bluser, da der kan være risiko for kvælning, hvis barnet hænger fast i legeredskaber, træer m.v.
Sæt navn i alt tøj, legetøj og madkasser. Det vil hjælpe os alle til at holde styr på børnenes ting. Ryd venligst op i barnets rum hver dag, sko, støvler og tøj på plads. Hver fredag beder vi jer tømme garderoben, så der kan blive gjort rent. Der må ikke efterlades plastikposer med tøj i garderoben.

Åbningstider og lukkedage
Hulen har åbent fra kl. 6.30 til 17.00 mandag til torsdag og fra kl. 6.30 til 16.30 fredag

Hulen holder lukket på helligdage, samt i følgende perioder:
Juleferien (mellem jul og nytår)
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag (torsdag)
Grundlovsdag 5. juni
Uge 29 + 30

De familier, der har behov for pasning på lukkedagene, tilbydes dette i en anden institution i kommunen. Der tilbydes ikke pasning på Grundlovsdag og den 24. december