Det tror vi på…

Nøjsomhedspædagogik:
Vi har valgt at kalde det, vi gør, for “nøjsomhedspædagogik”. Nøjsomhedspædagogik skal ikke forstås som en fattig pædagogik. Tværtimod skal den forstås som fundamentet for udviklingen af et rigt børneliv.
Hulen, bopladsen og bålpladsen, marken og skoven giver os mulighed for at skabe et liv, som kan fungere som supplement til børnenes øvrige liv.
Vi har bål HVER dag året rundt. Det er vores arnested, vores fælles base! Her er der altid en voksen, hvad enten behovet er et skød, en knuser, en at snakke med og hente “hjælp”/sparring hos, høre historier, synge sange – med andre ord, det er vores centrum og tryghedsbase – man kan altid se en røgsøjle og “finde hjem” til bopladsen!
Det er HULENs bankende hjerte! For en lille ny 3-årig, der har vovet sig ned i den anden ende af legepladsen/marken, er det tryghed at kunne se røgsøjlen og vide, at der “bor” jeg, og der er der en voksen, som ser mig.
Se her hvorfor naturbørnehaver er en god idé.

0115
Nødvendigt arbejde:

Der skal køres flis, saves brænde, tændes bål og klares huslige gøremål. Vi forsøger at indarbejde rutiner, der skaber nærvær og giver mulighed for at opbygge en gennemskuelig og overskuelig dagligdag baseret på tryghed, tid og ro.
I Hulen skabes indbyrdes relationer primært som følge af, hvad vi hver især rummer af færdigheder, ressourcer og i det hele taget af, hvem vi er som mennesker. De mellemmenneskelige relationer ser vi som et bærende element i nøjsomhedspædagogikken.

Værdier:
Vi tror på tryghed, nærvær og åbenhed som gode værdier at måde verden med.
Vores værdier gælder for alle aspekter af børnehavens liv: I relationerne mellem medarbejdere, børn, forældre og ledelse og i vores forhold til samfundet.
Værdier skal betyde noget for os i vores hverdag. Vores værdier skal skabe grundlag for ro og nærhed som forudsætning for bevægelse, dynamik, fleksibilitet og udvikling.

5599Fællesskab/ individ:
Fællesskabet er bærende for gensidig respekt. Plads til alle, men ikke til alt. Man skal føle glæde ved fællesskabet. I fællesskabet behandler vi hinanden værdigt og tillidsfuldt.
Fællesskabet giver den enkelte mulighed for at udvikle sig og føle sig tryg. Det betyder, at der også stilles krav til den enkelte. At føle sig tryg indebærer for os, at alle følelser er “tilladte”, eksempelvis at være sur, glad, ked af det.

Udvikling:
Vi lægger vægt på at være et sted, hvor der er bevægelse, dynamik, fleksibilitet og udvikling. Den voksne har det overordnede ansvar for børnenes udvikling og ser mangfoldige muligheder for udvikling for det enkelte menneske. Den voksne giver barnet det ansvar og den udfordring, som det er i stand til at administrere.