Skolen lige ved siden af…

Nabo til Knudsøhulen ligger Knudsøskolen, som er en lille folkeskole med et spor til og med 6. klasse.
Det er en stor glæde for børnene at være tæt på større søskende og vi nyder alle godt af hinandens selskab.
Skolebørnene kigger over i børnehaven i frikvarterer og i SFO tiden bruger de også marken, som ligger lige op ad Hulens område.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi har også stor glæde af at måtte låne gymnastiksalen en gang om ugen.
Det giver børnehavebørnene en stor tryghed, når de skal starte i skole, at de allerede kender stedet og mange af de større børn.

Læs mere om Knudsøskolen her.